Start

Nya sanktioner mot Ryssland påverkar offentlig upphandling

Publicerad 11 april 2022

EU beslutade den 8 april om förbud mot tilldelning och fortsatt fullgörande av offentliga kontrakt och koncessionskontrakt med Ryssland. Förbudet mot tilldelning gäller från och med den 9 april och förbudet mot fullgörande av kontrakt gäller från och med den 11 oktober 2022.

Med anledning av Rysslands krig mot Ukraina har EU beslutat om ett femte sanktionspaket. Sanktionerna innehåller bland annat åtgärder som direkt avser offentlig upphandling. Det blir nu förbjudet att tilldela eller fortsätta fullgörandet av offentliga kontrakt med ryska företag. Detsamma gäller kontrakt som inbegriper ryska underleverantörer med flera i viss utsträckning.

– På Upphandlingsmyndigheten följer vi förstås händelseutvecklingen kring sanktionerna mot Ryssland och vi välkomnar att de nya sanktionerna särskilt adresserar offentlig upphandling. De nya sanktionerna innebär att upphandlande organisationer behöver inventera om de har ryska ekonomiska intressen i sina kontrakt och säkerställa att sanktionerna följs. Vi kommer att publicera mer information om hanteringen av offentliga kontrakt till följd av Rysslands invasion av Ukraina på vår webbplats, säger Upphandlingsmyndighetens chefsjurist Anders Asplund.

Det här gäller

Enligt de nya sanktionerna är det förbjudet att tilldela eller fortsätta fullgörandet av offentliga kontrakt eller koncessionskontrakt med:

  • ryska medborgare eller fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland
  • juridiska personer, enheter eller organ som till mer än 50 procent direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i föregående punkt
  • fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i föregående punkter.

Förbudet gäller även underleverantörer och leverantörer eller enheter vars kapacitet åberopas i upphandlingen, under förutsättning att de står för mer än 10 procent av kontraktets värde.

Förbudet att tilldela kontrakt gäller från och med den 9 april och förbudet att fullgöra kontrakt gäller från och med den 11 oktober 2022.

Sanktionerna, som är beslutade genom en förordning, ska tillämpas i alla EU-medlemsstater inklusive Sverige. De gäller alla upphandlingar över tröskelvärdena, oavsett regleringen i våra svenska upphandlingslagar. Förbudet gäller även en rad kontrakt som annars är undantagna såväl upphandlingsdirektiven som våra svenska upphandlingslagar.

Regleringen innehåller en möjlighet till undantag för vissa uppräknade avtal, till exempel inom kärnteknikområdet, diplomatiska och konsulära representationer i Ryssland och köp av naturgas och olja. Medlemsstater som beslutar om sådana undantag ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om detta inom två veckor.

Rådets förordning (EU) 2022/576 av den 8 april 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina