Start

Nytt stöd för god kultur inom byggprojekt

Publicerad 21 november 2022

Många fel, brister och skador inom byggsektorn hänger samman med dålig kultur inom byggprojekten. Upphandlingsmyndigheten och Boverket har, tillsammans med aktörer i branschen, arbetat fram stöd och förslag på kontraktsvillkor som kan bidra till en god projektkultur. Målet är att minska fel, brister och skador inom byggverksamhet.

Kostnader och värdebortfall till följd av fel, brister och skador inom byggsektorn uppgår till hisnande 83 – 111 miljarder kronor per år, enligt en undersökning från Boverket 2018.
Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn (Boverket).

Vetenskaplig evidens talar för att uppkomsten av många fel, brister och skador hänger samman med förekomsten av dålig kultur i byggprojekten. En god projektkultur främjar engagemang och motivation hos dem som arbetar i byggprojekt. Det ger bättre möjligheter att uppmärksamma och rätta till fel, brister och skador.

– Förutom att fel, brister och skador innebär ineffektiv användning av beställares finanser och slöseri med skattemedel, så leder det också till klimat- och miljöproblem när byggmaterial och andra resurser måste kasseras och fler aktiviteter kräver fler transporter, säger Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Stöd för att bedriva arbetet med projektkultur finns i vägledningen God kultur i framtida byggprojekt – en vägledning hos Boverket. För att kunna implementera vägledningen och arbete med god projektkultur i upphandlade projekt finns nu stöd i Upphandlingsmyndighetens kriterietjänst. Stödet är i form av ett kontraktsvillkor som beställare av byggprojekt kan använda i sin upphandling. Kontraktsvillkoret kan användas för olika entreprenadformer och oavsett typ av byggnad men också för konsultuppdrag.

Här hittar du stödet:

Kontraktsvillkoret för god projektkultur i byggprojekt

God kultur i framtida byggprojekt – en vägledning (Boverkets webbplats)