Start

Nytt stöd om rättsmedel på statsstödsområdet

Publicerad 02 juni 2022

Överträdelser av statsstödsreglerna kan få allvarliga konsekvenser, inte minst för den som har tagit emot olagligt statsstöd. Nu finns ett nytt webbstöd om återkrav, tillsyn och domstolsprocesser vid misstänkta överträdelser av statsstödsreglerna.

 – Det är vanligt att vi får frågor om vad som händer om en kommun eller region bryter mot statsstödsreglerna. Vi har därför tagit fram stöd för att öka kunskapen om vad som kan hända om en kommun eller region bryter mot reglerna, säger Magnus Lindbäck, statsstödsexpert på Upphandlingsmyndigheten.

I webbstödet förklarar Upphandlingsmyndigheten vilka skyldigheter som kommuner, regioner och staten har vid överträdelser av statsstödsreglerna. I stödet beskrivs även olika sätt att ifrågasätta beslut om statsstöd, Europeiska kommissionens tillsyn på statsstödsområdet samt vilken typ av statsstödsfrågor som förekommer hos svenska domstolar och myndigheter.

– Ett olagligt statsstöd ska återkrävas med ränta, även om det innebär att mottagaren av stödet går i konkurs. Vi hoppas att det nya webbstödet kan bidra till att minska risken för att kommuner och regioner lämnar olagligt stöd som behöver återkrävas, säger Magnus Lindbäck. 

Återkrav, tillsyn och statsstödsfrågor i domstol