Start

Påverka arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal

Publicerad 05 oktober 2022

Nu påbörjar vi processen med att revidera våra kontraktsvillkor för arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal. Anmäl dig senast den 4 november om du vill vara med och påverka. 

Vi inleder nu arbetet med att revidera det generella kontraktsvillkoret för arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal som kan användas inom olika områden. Revideringen avser inte att ta fram arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid enligt ett specifikt kollektivavtal. Arbetet kommer att göras i samverkan med en referensgrupp som är öppen för dig med relevant expertis inom området.  

Syftet med revideringen är att säkerställa att stödet, som omfattar kontraktsvillkor, uppföljningsmallar och vägledning, är relevant och ändamålsenligt för både upphandlande organisationer och leverantörer.   

 Referensgruppens möten  

Referensgruppen kommer att ha 2-3 digitala möten via Teams. Mellan mötena får deltagarna möjlighet att ge sina synpunkter på det nya utkastet av villkor som tas fram. Ett uppstartsmöte är planerat att äga rum den 9 november 2022 klockan 10.00 - 12.00.   

 Anmäl dig senast den 4 november till Frida Gabre frida.gabre@uhmynd.se om du är intresserad av att delta. 

 Behandling av personuppgifter 

Tänk på att när du lämnar dina synpunkter kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten.   

 Upphandlingsmyndighetens behandling av personuppgifter