Start

Påverka hållbarhetskriterierna för kyckling och kalkon

Publicerad 16 augusti 2022

I september påbörjas revideringen av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för kyckling och kalkon. Revideringen görs i samverkan med en referensgrupp som är öppen för dig med relevant expertis inom området. Anmäl dig senast den 9 september om du vill vara med och påverka.

Kyckling är det av våra vanligaste djur som är bäst på att omvandla spannmål och proteinfoder till kött. Att ställa krav på djurskydd och djurhälsa vid upphandling av kyckling kan bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan och till att djuren behandlas hänsynsfullt.

Syftet med hållbarhetskriterierna för livsmedel är att underlätta för upphandlande organisationer att ställa krav som omfattar hållbarhetsaspekter vid produktionen av livsmedelsprodukter. Det är alltså ett sätt att öka efterfrågan på varor som lever upp till hållbarhetskrav genom upphandlande organisationers köpkraft och hållbarhetshänsyn. Ett annat syfte är att genom enhetliga formuleringar skapa förutsägbarhet för leverantörer. Hålbarhetskriterierna omfattar kyckling- och kalkonkött samt sammansatta produkter.

Referensgruppen för kyckling- och kalkonkriterier är öppen för upphandlare, beställare, leverantörer, branschorganisationer och andra med relevant expertis inom området.

Anmäl dig senast den 9 september till susanna.vesterlund@uhmynd.se om du är intresserad av att delta.

Syftet med att samverka med en referensgrupp är att samla kompetens och erfarenhet och bidra till att kriterierna förankras. Referensgruppen bidrar genom konstruktiva synpunkter på aspekter som marknad och hållbarhet samt förslag till bevis, kundperspektiv och så vidare.

Referensgruppens möten

Referensgruppen kommer att ha två till tre digitala möten. Mellan mötena får deltagarna möjlighet att ge sina synpunkter på de nya utkasten på kriterier som tas fram.

Referensgruppsmötena är planerade att äga rum:

  • tisdagen den 13 september klockan 13:00 – 15:00
  • tisdagen den 4 oktober klockan 13:00 – 15:00

Mötena hålls digitalt via Teams.

Behandling av personuppgifter

Tänk på att när du lämnar dina synpunkter kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten.
Behandling av personuppgifter