Start

Ställ krav i upphandling på en schysst och jämställd byggbransch för att stoppa machokulturen

Publicerad 17 maj 2022

Fackförbunden Byggcheferna och Byggnads står bakom projektet Stoppa machokulturen. Budskapet är att byggbranschen ska vara för alla, oavsett könstillhörighet, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. En kunskapsportal med konkreta tips och hjälpmedel har skapats för alla som vill bidra till en schysst och jämställd byggbransch.

Många i byggsektorn är överens om att machokulturen som råder i branschen är roten till en mängd problem som bland annat diskriminering, brist på jämställdhet, rasism, arbetskraftsbrist och olyckor. För att få bukt med problemen behöver branschen börja mäta och följa upp machofrågan. Offentlig sektor kan bidra och påverka till att stoppa den rådande machokulturen genom att i bygg- och anläggningsupphandlingar sätta tonen och ställa krav på vad man tycker är okej arbetsmiljö. 

Byggcheferna har även tagit fram verktyget Machoindex, som kan användas för att mäta nivån på utmaningar som byggföretaget har när det gäller machokultur.  

Stoppa machokulturen genom att ställa krav i upphandling på en schysst och jämställd byggbransch