Start

Undersökning ger ny kunskap om offentliga upphandlingar

Publicerad 28 september 2022

Upphandlingsmyndigheten genomför under oktober en undersökning för att få mer kunskap om hur upphandlade organisationer arbetar med sina inköp. Syftet är att öka kunskapen om de offentliga upphandlingarna som årligen omsätter 800 miljarder kronor. Undersökningen vänder sig till både upphandlare och högre chefer i exempelvis kommuner och regioner.

Det görs årligen offentliga upphandlingar till ett värde av 800 miljarder kronor. Det motsvarar cirka en sjättedel av BNP eller 80 000 kronor per svensk. Inköp utgör en stor del av regionernas, kommunernas och andra offentliga organisationers kostnader.

Det är viktigt att det finns tillförlitlig fakta och kunskap om de offentliga inköpen. Upphandlingsmyndigheten utvärderar därför regelbundet utvecklingen på upphandlingsområdet. Under oktober månad kommer myndigheter, regioner, kommuner och offentliga bolag att få svara på en enkät om hur de arbetar med sina inköp.

– Genom att svara på den nationella upphandlingsenkäten bidrar man till att öka kunskapen om ett samhällsekonomiskt viktigt område. Genom att svara får man också en bild av den egna organisationens utvecklingsområde, säger Tobias Jobring, affärsutvecklare på Upphandlingsmyndigheten.

Enkäten som skickas till cirka 2 000 organisationer vänder sig dels till inköpschefen och inköparna, dels till högre tjänstemän, exempelvis ekonomi- och kommunchefer.  

– Tidigare har enkäten vänt sig enbart till inköpsfunktionen. I år vill vi även undersöka hur högre chefer i organisationerna ser på styrningen av inköpen. Cheferna är viktiga eftersom det är styrningen som skapar förutsättningarna för inköpsverksamheten, förklarar Tobias Jobring.

De organisationer som deltar i undersökningen kommer att få tillgång till sina egna svar. Det innebär att de med hjälp av de nya stöd och verktyg som Upphandlingsmyndigheten lanserar under hösten kan utveckla sina inköpsorganisationer. Resultaten från undersökningen kommer även att användas för att utveckla Upphandlingsmyndighetens stöd så att det är relevant och bidrar till ökad samhällsnytta.

Den nationella upphandlingsenkäten görs i samarbete med konsultföretaget Centigo och pågår mellan 3 och 28 oktober. Resultatet och analysen kommer att presenteras på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Styra och leda offentlig inköpsverksamhet