Start

Årsredovisning 2022: ett år med omställning både externt och internt

Publicerad 24 februari 2023

2022 har varit ännu ett år som sätter både samhället och de offentliga affärerna på prov. I årsredovisningen beskriver Upphandlingsmyndigheten ett år i förändring både i omvärlden och inom myndigheten.

När EU införde sanktioner mot Ryssland och Belarus under våren 2022 kunde myndigheten snabbt ställa om verksamheten för att ta fram stöd om hantering av sanktionerna. Det internationella läget, med ökade säkerhetshot och handelshinder, kan innebära fler åtgärder från EU som påverkar upphandlingsområdet.

– Vår förmåga till omställning har prövats med gott resultat. Utifrån årets erfarenheter ser vi att myndigheten har en god beredskap om det kommer framtida regelförändringar som en konsekvens av den geopolitiska utvecklingen, säger Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek.

Bland myndighetens andra leveranser nämns i årsredovisningen bland annat stöd om nya upphandlingsregler, uppdaterade hållbarhetskriterier och stöd för ökad jämställdhet inom bygg- och anläggningsbranschen. Myndigheten har också lanserat en statistikdatabas och en tjänst för att hitta LOV-uppdrag samt sjösatt en ny organisation och skapat bättre förutsättningar för att bidra till en mer strategisk hantering av offentliga affärer.

– I en vikande konjunktur måste tuffa prioriteringar göras och målkonflikter kan uppstå. Det är viktigt att upphandlande organisationer både organiserar sitt inköpsarbete strategiskt och samverkar mer för att få välfärden att räcka längre. Som kunskapsmyndighet behöver vi arbeta tillsammans med andra för att främja utvecklingen av offentliga affärer, säger Inger Ek.

Ta del av årsredovisningen för 2022