Start

Besök av civilminister Erik Slottner

Publicerad 28 mars 2023

Civilministern har besökt Upphandlingsmyndigheten på kontoret i Solna. På agendan stod en presentation av myndighetens verksamhet, dialog om bland annat potentialen i offentliga affärer och även ett möte med alla medarbetare.

– Offentliga affärer är ett strategiskt verktyg för samhällets utveckling. Vi behöver stärka konkurrensen, få in fler anbud och sänka tröskeln för små- och medelstora företag att medverka i upphandlingar. Här blir Upphandlingsmyndighetens verksamhet mycket viktig då ni bidrar med kunskap, metoder och stöd, sa Erik Slottner.

Inger Ek, generaldirektör, sammanfattade besöket med följande ord:

– Vi är glada för ett givande möte som bådar gott inför framtiden. Civilministern har visat intresse för våra frågor och vi ser fram emot en fortsatt dialog. Det finns mycket att prata vidare om!