Start

Dags att rapportera in utbetalt statsstöd för 2022

Publicerad 27 mars 2023

En kommun, region eller statlig myndighet som lämnar statsstöd ska lämna de uppgifter som behövs för att rapportera stödet. Nu är det dags att rapportera 2022 års utbetalda statsstöd.

– Allt beviljat statsstöd ska rapporteras till EU-kommissionen. Årsrapporteringen är en av tre olika typer av statsstödsrapporter som kommuner och regioner kan behöva lämna uppgifter till, säger Magnus Lindbäck, senior jurist på Upphandlingsmyndigheten.

Uppgifterna ska lämnas i Europeiska kommissionens webbverktyg SARI2 (State Aid Reporting Interactive). Den statliga myndigheten Tillväxtanalys har i uppgift att hjälpa till med behörigheter och vara ett stöd vid rapporteringen. Slutdatum för rapporteringen är 30 april 2023.

Om årsrapportering i SARI2 (Tillväxtanalys webbplats)

På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns stöd riktat till kommuner och regioner om vad, när och hur statsstöd ska rapporteras.

Rapportering av statsstöd