Start

Enkät till kommuner och regioner om vår statsstödsvägledning

Publicerad 27 september 2023

Upphandlingsmyndigheten genomför under oktober-november en enkätundersökning bland landets kommuner och regioner om behovet av vägledning i frågor om statsstöd.

Kommun- och regionjurister samt ekonomidirektörer får svara på frågor om hur de kommer i kontakt med statsstödsfrågor.

Resultatet kommer att ligga till grund för fortsatt utveckling av vår vägledning om statsstödsfrågor. Undersökningen utförs av Origo Group i form av en webbenkät.

Vid frågor om enkäten går det bra att kontakta Magnus Lindbäck, magnus.lindback@uhmynd.se, tel. 08-586 217 49.

Vad är statsstöd?

Statsstöd är när det offentliga stödjer en ekonomisk verksamhet med offentliga medel och det resulterar i att mottagaren får en fördel gentemot andra aktörer på marknaden. Detta genom att stödet gynnar en viss verksamhet eller produktion. Det gäller till exempel om endast ett visst företag, vissa branscher eller sektorer får stöd. Åtgärden måste också ha en potentiell påverkan på konkurrensen och på handeln mellan EU:s medlemsstater. Med det offentliga avses staten, kommuner eller regioner.

Statsstöd – en översikt