Start

Fortsatt stor efterfrågan på vägledning om statsstöd

Publicerad 13 december 2023

Regioner och kommuner behöver fortsatt stöd och vägledning om reglerna för statsstöd. Det visar en enkätundersökning som Upphandlingsmyndigheten har genomfört.

Under hösten har samtliga kommuner och regioner i Sverige fått besvara en enkät om Upphandlingsmyndighetens vägledning om statsstöd.

– Genom att studera svaren kan vi se hur behovet av statsstödsvägledning och kännedomen om myndighetens vägledning har utvecklats sedan 2019, då en liknande undersökning genomfördes, berättar Christian Blume, jurist på myndigheten.

Svaren tyder på att behovet av vägledning om reglerna för statsstöd är stort men att medvetenheten om regelverket och Upphandlingsmyndighetens roll har ökat. 

– Det visar att de som behöver känna till vårt stöd i betydligt högre grad gör det idag jämfört med tidigare, menar Christian Blume.

Svaren visar också att det hos kommunerna finns ett behov av hjälp med frågor om statsstöd, framför allt i förhållande till marktransaktioner, upphandling, gränsdragning mellan ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet, samt åtgärder för att främja näringslivet. Hos regionerna finns motsvarande behov framför allt gällande frågor som rör åtgärder inom ramen för regional utveckling. 

Såväl kommuner som regioner uppskattar den information om statsstöd som finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats. De använder också myndighetens Frågeportal som informationskälla. 

– Resultatet speglar en ökad medvetenhet om hur statsstödsreglerna kommer in i många skiftande frågor som hanteras av kommuner och regioner. Det visar också att vårt stöd inom detta område är efterfrågat, säger senior jurist Magnus Lindbäck. 

Vad är statsstöd?

Statsstöd är när det offentliga stödjer en ekonomisk verksamhet med offentliga medel och det resulterar i att mottagaren får en fördel gentemot andra aktörer på marknaden. Detta genom att stödet gynnar en viss verksamhet eller produktion. Det gäller till exempel om endast ett visst företag, vissa branscher eller sektorer får stöd. Åtgärden måste också ha en potentiell påverkan på konkurrensen och på handeln mellan EU:s medlemsstater. Med det offentliga avses staten, kommuner eller regioner.

Statsstöd – en översikt