Start

Immaterialrätt för bättre innovation i upphandling

Publicerad 18 januari 2023

Upphandlingsmyndigheten och PRV har tillsammans tagit fram ett kunskapshöjande material om immaterialrätt i samband med innovation i upphandling. Materialet är publicerat på PRV:s webbplats.

Innovation i upphandling handlar om att öppna för och efterfråga marknadens förslag på lösningar kopplade till verksamhetens behov. Innovativa lösningar främjar också tillväxt av konkurrenskraftiga innovativa företag.

Det material som vi har tagit fram tillsammans med PRV (Patent- och registreringsverket) är till för att de innovativa lösningarna ska göra så stor nytta som möjligt. Det kan vara lyckade affärer, bättre lösningar i välfärden eller bidrag till grön omställning. Att leverantören har möjlighet att utveckla sin affärsverksamhet är lika viktigt som att den upphandlande organisationen får sina behov tillfredsställa.

Om upphandling och immateriella rättigheter på PRV:s webbplats