Start

Möjligheterna att lämna statsstöd utvidgas med fokus på grön omställning

Publicerad 14 mars 2023

Den 9 mars beslutade Europeiska kommissionen att förlänga och utöka stödmöjligheterna i den allmänna gruppundantagsförordningen. Samma dag beslutade kommissionen om att utvidga de tillfälliga statsstödsreglerna så att det blir möjligt för kommissionen att godkänna ännu mer stöd med fokus på miljö och energiförsörjning.

Förändringarna i den allmänna gruppundantagsförordningen

Stöd för vissa ändamål kan lämnas enligt villkoren i gruppundantagsförordningen utan att kommissionen först måste godkänna stödet. De nya reglerna innehåller bland annat nya bestämmelser för stöd till bredband och laddinfrastruktur för elfordon. Det tillkommer även många nya bestämmelser som underlättar för stöd som medfinansieras av EU och andra medlemsstater.

– Förändringarna ger fler möjligheter till statsstöd men gör också att förordningen börjar bli så omfångsrik att den blir svår att överblicka. Det ställer större krav på tillämpande myndigheter och på medlemsstaterna när det gäller att efterleva kraven. En särskild utmaning för kommuner och regioner blir därför att se till att deras stöd verkligen uppfyller alla villkor i förordningen, säger Magnus Lindbäck, senior jurist på Upphandlingsmyndigheten.

Tröskelvärdet sänks också för när information om enskilda stödutbetalningar ska publiceras via den så kallade transparensdatabasen TAM, från 500 000 euro till 100 000 euro. Det innebär att fler beslut om stöd kommer att behöva offentliggöras än tidigare.

De nya bestämmelserna kommer att börja gälla när förordningen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning, vilket väntas ske inom de närmaste veckorna.

Mer stöd till grön omställning i de tillfälliga reglerna

Möjligheterna att kompensera företag för kostnader till följd av kriget i Ukraina utvidgas och kompletteras med nya generösa statsstödsregler. Syftet är att påskynda investeringar i sektorer som är strategiska för övergången till en klimatneutral ekonomi.

– Mest kontroversiellt i det senare regelverket är att kommissionen inför en möjlighet att matcha stöd från länder utanför EU. Det ökar risken för att EU-länder tävlar med länder utanför EU om att ge mest statsstöd till företag. Samtidigt ökar möjligheterna att driva på den gröna omställningen genom politiska beslut, säger Magnus Lindbäck.

Läs mer om reglerna: