Start

Sveriges bästa hållbarhetschef utses

Publicerad 10 oktober 2023

Upphandling är ett kraftfullt verktyg för att nå hållbarhetsmålen och styra mot cirkulär ekonomi och fossilfria alternativ. Att det behövs bra ledare som inspirerar och driver utvecklingen framåt är tydligt. Patrick Amofah, projektledare på Upphandlingsmyndigheten, sitter med i juryn när årets bästa hållbarhetschef i Sverige ska utses. Senast den 20 oktober ska nomineringarna in.

- Jag kommer att bidra med flera perspektiv, erfarenheter och kunskap om social hållbarhet, miljö, klimat, cirkulär ekonomi, fossilfrihet, hållbar samhällsbyggnad och agenda 2030. Hållbar upphandling är ett kraftfullt verktyg för en hållbar samhällsutveckling. Det är viktigt att ta hänsyn till helhetsperspektiv och därmed få alla dimensionerna av hållbarhet att samspela med varandra för att nå viktiga samhällsmål, menar Patrick Amofah

Sedan 2014 har Aktuell Hållbarhet utsett Sveriges Bästa Hållbarhetschef och nu är det dags att utse årets vinnare. Priset delas ut i samarbete med Ledarna och juryn utvärderar de nominerade kandidaterna utifrån följande övergripande kriterier:

Åstadkommen affärsnytta

Hur personen har bidragit till hållbar affärsutveckling på ett såväl strategiskt som operativt sätt. Det kan exempelvis handla om att utveckla nya hållbara affärsmodeller genom att skapa nya sätt att sälja produkter och tjänster.

Åstadkommen hållbarhetsnytta

Vilken övergripande effekt och betydelse har arbetet haft ur ett hållbarhetsperspektiv? Har insatserna kanske till och med drivit delar eller till och med hela marknaden i mer hållbar riktning?

Ledarskap

En förutsättning för att åstadkomma resultat är ledarskap, såväl internt som externt. Att driva omställning handlar mycket om att få med sig medarbetare, ledningsgrupp och styrelse samt externa intressenter som leverantörer och kunder.

Innovation och nytänkande

Den fjärde parametern fokuserar på personens innovationsförmåga och nytänkande. Hur unika är de åstadkomna lösningarna? Har andra aktörer, exempelvis kunder eller konkurrenter, inspirerats av initiativen?

Läs mer och nominera här: https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/karriar/dags-att-nominera-sveriges-basta-hallbarhetschef/