Start

Ny anmälningsskyldighet vid upphandlingar över 250 miljoner euro

Publicerad 03 oktober 2023

Den 12 oktober 2023 börjar de sista delarna av förordningen om utländska subventioner att gälla, vilket påverkar större offentliga upphandlingar.

De nya reglerna gäller om anbud lämnas den 12 oktober 2023 eller senare i ett upphandlingsförfarande som inletts den 12 juli 2023 eller senare.

Den nya anmälningsskyldigheten innebär att anbud i upphandlingar vars värde överstiger 250 miljoner euro ska innehålla en anmälan av ekonomiska bidrag från länder utanför EU. Om de utländska ekonomiska bidragen från något land utanför EU inte överstiger 4 miljoner euro under den senaste treårsperioden ska anbudet istället innehålla en förklaring från berörda företag om att så är fallet.

Alla berörda företag ansvarar för att anmäla eventuella ekonomiska bidrag till anbudsgivaren. Anbudsgivaren ansvarar sen för att skicka in en samlad anmälan om ekonomiska bidrag till den upphandlande organisationen.

Den upphandlande organisationen ska skicka anmälningar enligt regelverket till Europeiska kommissionen som ska utreda de ekonomiska bidragen enligt det nya regelverket.

Vi har uppdaterat vår webbinformation så att det blir lättare att hitta vår och Europeiska kommissionens information om regelverket.

Förordningen om utländska subventioner och offentlig upphandling