Start

Ny chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 06 september 2023

Helene Molander är ny chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten. Hon kommer närmast från Region Stockholm där hon har varit chef för den centrala juristfunktionen inom regionledningskontoret. Helene Molander tillträder den 25 september.

Helene Molander har över 20 års erfarenhet av offentlig upphandling på såväl operativ som strategisk nivå. Hon har tidigare arbetat på bland annat myndighet, regionala och statliga bolag samt advokatbyrå och har internationell erfarenhet. Sedan 2016 har hon varit chef för den centrala juristfunktionen inom regionledningskontoret på Region Stockholm.

– Jag är glad över att Helene Molander har valt att tacka ja till att bli vår nya chefsjurist. Det är en central roll på myndigheten och för utvecklingen av hållbara offentliga affärer i såväl Sverige som på EU-nivå. Med sin breda kompetens och långa erfarenhet är Helene helt rätt person för rollen, säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten som verkar för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet.

Den nya chefsjuristen har en gedigen juridisk kompetens. Den sträcker från myndighetens kärnområden som är offentlig upphandling, valfrihetssystem och statsstöd till affärsjuridik, EU-rätt, antikorruption, kommunalrätt och regelefterlevnadsarbete.

– Offentlig upphandling är en viktig motor för många samhällsviktiga mål. Jag är stolt över förtroendet att få axla rollen som chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten. Jag ser fram emot att tillsammans med alla kompetenta medarbetare, och i dialog med myndighetens intressenter, få bidra till arbetet med sunda offentliga affärer för en hållbar framtid, säger Helene Molander.

Helene Molander engagerade sig tidigt i hållbarhetsfrågor och var involverad i lagstiftningsarbetet kopplat till 2014 års upphandlingsdirektiv. Hon har över åren hjälpt olika statliga myndigheter med att ta fram stödjande material och är en ofta anlitad föreläsare.