Start

Nya regler för annonsering av upphandlingar

Publicerad 19 september 2023

Den 25 oktober 2023 blir EU:s nya standardformulär för annonsering av offentliga upphandlingar, eForms, obligatoriskt att använda. Den 1 januari 2024 sker ytterligare en förändring som innebär att fler uppgifter än tidigare ska anges i annonser om upphandling. Det leder till såväl ökad transparens som bättre statistik.

Två datum är viktiga att komma ihåg för alla upphandlande organisationer och de fem registrerade annonsdatabaser som är verksamma i Sverige. Den 25 oktober 2023 blir det obligatoriskt att använda eForms för annonsering av offentliga upphandlingar i EU och från den 1 januari 2024 ska fler uppgifter än tidigare anges i annonser om upphandling.

– Från årsskiftet blir det bland annat obligatoriskt att i alla annonser om upphandling ange om det ställs krav på hållbarhet eller innovation. Idag gäller det bara upphandlingar under tröskelvärdena. Det är välkommet och kommer att leda till mer heltäckande statistik, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Ett annat exempel på en uppgift som blir obligatorisk att ange är vilka leverantörer som lämnat anbud. Det ska anges i efterannonser både över och under tröskelvärdena. Idag behöver en upphandlande organisation enbart ange vilken eller vilka leverantörer som vunnit upphandlingen.

– Efterannonserna är viktiga för transparensen på den offentliga marknaden som årligen omsätter över 800 miljarder kronor. Uppgifterna i efterannonserna är dessutom helt nödvändiga för att kunna ta fram statistik som visar hur konkurrensen om de offentliga kontrakten ser ut, förklarar Andreas Doherty.  

Förändringarna är en följd av EU-direktiv och att den svenska regeringen den 14 september beslutade om förändringar i upphandlingsförordningen. Omställningen till eForms innebär att de registrerade annonsdatabaserna behöver anpassa sina tjänster efter det nya regelverket. Det är annonsdatabaserna som tillhandahåller den tekniska lösningen och tjänsterna som de upphandlande organisationerna använder.

Upphandlingsmyndigheten, som är statistikmyndighet på upphandlingsområdet, påverkas också av införandet av eForms.  Myndighetens statistikinsamling samt föreskrifter behöver anpassas och stödet för annonsering uppdateras.  

– Vi kommer inom kort att publicera ett så kallat omtryck av föreskriften som rör insamlingen av uppgifter för statistikändamål. Stödet som förklarar hur föreskrifterna och regelverket ska tillämpas uppdateras också, säger Lena Forsmark, verksjurist på Upphandlingsmyndigheten.

Uppdaterade tekniska dokument för insamling av uppgifter från och ur upphandlingsannonser kommer också att finnas på webbplatsen.