Start

Nya tröskelvärden den 1 januari 2024

Publicerad 22 november 2023

Europeiska kommissionen har fattat beslut om de tröskelvärden som gäller från den 1 januari 2024. Direktupphandlingsgränsen är oförändrad.

Europeiska kommissionen har fattat beslut om de tröskelvärden som gäller från den 1 januari 2024. I vår Frågeportal finns alla nya tröskelvärden.

De nya tröskelvärdena – hela listan i Frågeportalen 

Direktupphandlingsgränsen för upphandlingar av varor, tjänster och byggentreprenader enligt LOU, LUF och LUFS ändras inte eftersom den anges i lagen. Det krävs en lagändring om gränsen ska ändras.

Tröskelvärdet är den beloppsgräns som avgör vilka regler en upphandling ska följa. Det är olika beloppsgränser beroende på upphandlingsslag och upphandlande organisation. Tröskelvärdet för en kommun vid upphandling av varor och tjänster är exempelvis 2 389 585 kronor och för upphandling av byggentreprenader 59 880 179 kronor.

Över beloppsgränserna gäller de regler som är gemensamma för hela EU:s inre marknad. Under beloppsgränserna gäller nationell lagstiftning som även omfattar direktupphandlingar. Tröskelvärden ska därför inte förväxlas med direktupphandlingsgränsen.

En skillnad mellan upphandlingar över och under direktupphandlinggränsen är att de senare inte behöver annonseras till skillnad från upphandlingar över gränsen.