Start

Påverka kriterierna för hållbar tvätt- och textilservice

Publicerad 21 februari 2023

I mars påbörjas revideringen av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för tvätt- och textilservice. Revideringen görs i samverkan med en referensgrupp som är öppen för dig med relevant expertis inom området. Anmäl dig senast 20 mars om du vill vara med och påverka.

Tvätt- och textilservice omfattar flera olika miljöaspekter, både vid tvätt, distribution och nyanskaffning av textil. Vid tvätt används kemikalier, vatten och energi. Distribution av tvättgods ger upphov till utsläpp som ger klimatpåverkan. Vid nyanskaffning av textil kommer den största miljöpåverkan från produktionen.   

Våra kriterier gör det enklare att upphandla mer hållbar tvätt- och textilservice. Hålbarhetskriterierna i denna revision omfattar miljöpåverkan vid tvätt samt distribution av tvättgods. Kriterierna för nyanskaffning av textil uppdaterades samtidigt som våra generella kriterier för textil, de ingår därför inte i den här revisionen.

Referensgruppen för tvätt- och textilservice är öppen för beställare, leverantörer, branschorganisationer och andra med relevant expertis inom området. Anmäl dig senast 20 mars till anette.svensson@uhmynd.se om du är intresserad. 

Referensgruppens möten 

Referensgruppen kommer att ha två digitala möten under våren. Mellan mötena får deltagarna möjlighet att ge sina skriftliga synpunkter på de nya utkasten på kriterier som tas fram. Eventuellt kan det bli ytterligare ett möte under hösten.

Referensgruppsmötena är digitala och äger rum: 

  • torsdagen den 30 mars klockan 09:00–11:00
  • torsdagen den 4 maj klockan 09:00–11:00

Mötena hålls via Teams.