Start

Stöd för att öka medarbetarnas upphandlingskompetens

Publicerad 30 januari 2023

Det krävs erfarenhet och kompetens för att göra effektiva upphandlingar. För att bidra till ökad kompetens har vi tagit fram tre utbildningspaket, som medarbetare och chefer inom upphandlande organisationer kan använda sig av för att vidareutbilda den egna organisationen.

Genom regelbundna utbildningsinsatser kan upphandlande organisationer skapa förutsättningar för att lyfta upphandlingsfrågorna och långsiktigt säkerställa goda offentliga affärer och rättssäkerhet. För att ge stöd kring de utmaningar som kan uppstå har vi tagit fram tre utbildningspaket inom konceptet "train the trainer" eller ”utbildning för utbildare”. En metod där medarbetare och chefer, med hjälp av framtaget utbildningsmaterial, själva kan hålla interna utbildningar om offentlig upphandling i den egna organisationen.​

– Vi bistår med uppdaterat och lättillgängligt underlag så att organisationerna på ett enkelt sätt kan hålla egna utbildningsinsatser. De vinner tid och vår kunskap. Syftet är att utbildningsmaterialet ska bidra till att uppnå organisationens egna inköpsstrategier och riktlinjer och skapa effektivare offentliga upphandlingar, säger Anna Larka, upphandlingsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Vi erbjuder just nu tre olika utbildningspaket till målgrupperna: ny chef/beslutsfattare, beställare med inköpsbehov och ny upphandlare inom den egna organisationen.

Innehållet i utbildningspaketen består av presentationer med tillhörande talmanus och utbildningsmaterial för att stödja och tillgodose olika behov och målgrupper inom den interna organisationen. Den som håller utbildningen får också gärna komplettera med egna bilder, organisationens interna riktlinjer, policys, styr- och upphandlingsdokument.

Håll utbildningar om upphandling i din organisation