Start

Stöd om att förhandla vid offentlig upphandling

Publicerad 17 februari 2023

Vad gäller om en upphandlande organisation vill förhandla i samband med en offentlig upphandling? Nu finns nytt stöd som går igenom grunderna om förhandling enligt upphandlingsreglerna.

– En förhandling kan ofta leda till ett mer tillfredsställande och ändamålsenligt resultat. Men till skillnad från i privat sektor finns regler om exempelvis när och hur man får förhandla vid en offentlig upphandling, säger Victoria Westergren, upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten.

Det nya stödet beskriver bland annat vilka upphandlingsförfaranden som tillåter förhandling, syftet med förhandling, vad man får förhandla om och när i processen förhandling får ske.

Förhandling vid offentlig upphandling