Start

Konkurrensverket riktar kritik i tillsynsärende

Publicerad 03 maj 2024

Igår kom Konkurrensverket med ett tillsynsbeslut där de riktar kritik mot hur Upphandlingsmyndigheten har köpt interimstjänster.

Konkurrensverket har under en tid granskat och ställt frågor till Upphandlingsmyndigheten om hur vi har upphandlat kortare chefsuppdrag, så kallade interimschefer. De har nu kommit fram till att myndigheten under 2022 har agerat i strid med upphandlingsreglerna genom att ingå avtal utan föregående annonsering och att agerandet förtjänar kritik. 

– Vi tar till oss av Konkurrensverkets kritik. Jag vill poängtera att det inte är våra rutiner för direktupphandling som har brustit, utan behovet av en interimschef blev mer utdraget än vad vi inledningsvis trodde, kommenterar Inger Ek, generaldirektör.  

Det var i samband med att en enhetschef sade upp sig under våren 2022 och lämnade myndigheten med kort varsel, som behovet av en interimschef uppstod. Rekryteringen drog tyvärr ut på tiden och ansökningstiden fick förlängas vid ett par tillfällen. Det ledde till att en interimschef behövdes under en längre period än vi hade planerat för. Det innebar i sin tur att myndigheten var tvungen att göra ett köp till under hösten 2022. Värdena av de två köpen ska läggas ihop. Det totala värdet på de inköpta tjänsterna översteg därmed direktupphandlingsgränsen.

Konkurrensverket anser att det inte har funnits något skäl som motiverar direktupphandling och därför får Upphandlingsmyndigheten kritik. 

Ta del av Konkurrensverkets tillsynsbeslut