Start

KKV:s ställningstagande om kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokument

Publicerad 10 juli 2024

Det är vanligt att upphandlande myndigheter använder standarder och standardavtal för att beskriva innehållet i en upphandling. Konkurrensverket (KKV) gör nu bedömningen att det strider mot LOU om underlaget inte finns att tillgå kostnadsfritt.

Standarder och standardavtal innehåller färdiga krav och villkor som används av upphandlande myndigheter för att underlätta och effektivisera upphandlingar. Det förekommer att tillgången till dessa standarder och standardavtal är förknippade med en kostnad. Enligt upphandlingslagstiftningen ska upphandlande myndigheter ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokument (10 kap. 7 § LOU).

I ett nyligen publicerat ställningstagande gör KKV bedömningen att upphandlingsdokument som innehåller hänvisningar till underlag som utgör en del av upphandlingsdokumenten och som inte finns att tillgå kostnadsfritt strider mot kravet på tillgång till upphandlingsdokument (10 kap. 7 § LOU).

KKV kommer att tillämpa ställningstagandet i sin tillsyn från och med 1 november 2024.

Upphandlingsmyndigheten kommer nu att analysera ställningstagandet och i vilken utsträckning det påverkar myndighetens stöd.

KKV:s ställningstagande: Konkurrensverkets ställningstagande 2024:1. Om kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokument, dnr 232/2024