Start

Upphandlingsmyndigheten startar nytt näringslivsråd

Publicerad 15 januari 2024

I februari startar Upphandlingsmyndigheten ett näringslivsråd. Syftet är att skapa ett forum där företag delar kunskap, erfarenheter och insikter med varandra och myndigheten för att tillsammans bidra till att utveckla de offentliga affärerna.

– Vår förhoppning är att näringslivsrådet ska leda till att fler företag både vill och vågar delta i offentliga affärer. Det är en arena för att dela kunskap och tillsammans få en fördjupad förståelse för utvecklingen på den offentliga marknaden. Det är också en möjlighet för oss som myndighet att bättre förstå företagens perspektiv och behov, säger Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten. 

Näringslivsrådet leds av myndighetens generaldirektör och deltagarna kommer att rotera beroende på vilka frågor som diskuteras. Ett första möte hålls den 8 februari på temat ständig dialog för bättre offentliga affärer.  

– Det finns många intressanta frågor som vi ser fram emot att diskutera, till exempel hur dialogen mellan parterna i en upphandling kan utvecklas, men också hur offentliga affärer kan bli mer attraktiva för en mångfald av utförare, både små och stora, konstaterar Inger Ek. 

Ständig dialog en nyckelfaktor  

En välfungerande dialog mellan företag och upphandlande organisationer lyfts fram som en viktig framgångsfaktor för mer träffsäkra upphandlingar. Det visar en rapport som Upphandlingsmyndigheten nyligen presenterat för regeringen, inom ramen för ett regeringsuppdrag.  

– Dialog behöver i första hand ske mellan upphandlande organisationer och marknaden, men vi som myndighet behöver också utveckla vår dialog med näringslivet. Vi behöver bli bättre på att förstå företagens behov och vilka orsaker som finns till att företag inte vill eller vågar delta i offentliga affärer, konstaterar Inger Ek. 

Inger Ek beskriver näringslivsrådet som en viktig plattform för dialog med företagen, både om möjligheter och utmaningar. Hon betonar även myndighetens roll i skärningen mellan upphandlande organisationer och näringsliv.  

–  Vårt uppdrag är att bidra till goda förutsättningar för både upphandlande organisationer och företag. Då behöver vi också samtala med och förstå båda parternas behov. Det kan en återkommande arena som näringslivsrådet främja, säger Inger Ek.

För frågor om näringslivsrådet

Elenor Kroge, avdelningen för strategisk styrning på Upphandlingsmyndigheten
E-post: elenor.kroge@uhmynd.se
Telefon: +46 (0)8-586 217 05