Start

Webbinarium webbstöd: marknadsmässig försäljning av kommunal mark för bebyggelse

Publicerad 02 juli 2024

Under hösten 2023 publicerade vi ett webbstöd om marknadsmässig försäljning av kommunal mark för bebyggelse. På webbinariet som sändes den 31 maj 2024 presenterade vi webbstödet och samtalade med inbjudna gäster.

Under seminariet diskuterades: utveckling och trender för markanvisningar utifrån data: kommunernas arbetssätt, markpriser och branschens ageranden, markanvisningsavtalets betydelse för ett marknadsmässigt pris, värdering kontra öppet auktionsförfarande och hanteringen av kostnader för allmänna anläggningar vid markanvisnings- respektive exploateringsavtal.

Medverkade gjorde:
Johan Brisvall, vd på Markanvisning Norden 
Elisabet Gondinger, exploateringschef på Göteborgs stad
Olof Moberg, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner
Magnus Lindbäck, senior jurist och statsstödsexpert på Upphandlingsmyndigheten
Lars Olsson, senior jurist, statsstöd på Upphandlingsmyndigheten

Länk till webbstödet och webbinariet.

Kommuner har en central roll inom samhällsbyggnad och styr i mångt och mycket markanvändningen genom planmonopolet. Kommunerna planerar också för bostadsförsörjningen och är även många gånger stora markägare. Förutsättningarna vid detaljplanering och plangenomförande skiljer sig åt mellan små och stora kommuner. Statsstödsreglernas krav på marknadsmässiga villkor måste följa med i avtalsskrivningen i alla delar av planeringsprocessen.