Start

3 myter om offentlig upphandling

Publicerad 07 januari 2020
  • Trendens

Den här artikeln ingick ursprungligen i publikationen Trendens 2019

1. Det är bara stora företag som vinner kontrakt i offentlig upphandling.

Stämmer inte!

Statistik visar att mikroföretag och små företag stod för 50 % av alla kontrakterade anbud 2018.

2. Det är låg sannolikhet att företag som deltar i offentlig upphandling får ett avtal 

Stämmer inte!

Chansen att vinna ett kontrakt för ett enskilt företag är 45 % baserat på 2018 års statistik. Chansen att vinna är lika stor för små företag som för stora företag.

3. Offentlig sektor utvärderar endast sina upphandlingar på pris och inte kvalitet. 

Stämmer inte!

Tvärtemot vad många tror kan höga krav på kvalitet ställas även vid tilldelningsgrunden pris. Men i 43 % av alla upphandlingar som annonserades 2018 användes faktiskt en annan grund för tilldelning än pris. Med andra ord, hade nära hälften av alla upphandlingar tilldelningsgrund på antingen ”bästa förhållande mellan pris och kvalitet” eller ”kostnad”, där kostnad syftar till kostnadseffektivitet.