Start

Andreas Doherty - analytiker

Publicerad 09 december 2020
  • Om oss
Andreas Doherty
Andreas Doherty, analytiker på Enheten för upphandling och analys

Hur skulle du beskriva din roll på myndigheten? 

– Jag är anställd som analytiker på myndigheten och jobbar främst med utredningar, analyser och statistik. De senaste åren har jag främst arbetat med olika projekt och regeringsuppdrag som syftar till att utveckla statistiken på upphandlingsområdet.  

Vad uppskattar du med jobbet? 

– Jag brinner för att genomföra analyser, utredningar och utforma beslutsunderlag. Arbetet är utvecklande och det är ett jättespännande ämnesområde som vi verkar inom. Som analytiker är det framförallt analysarbetet som driver mig. Trevliga kollegor är så klart också viktigt. Många av uppdragen kräver specialistkompetens och bygger på att vi samarbetar.  

Vad är du stolt över?  

– Jag har nästan varit med sen myndigheten bildades och är stolt över många av de projekt vi har genomfört sedan dess. Att vi har bidragit med mycket fakta och kunskap om upphandling och motverkat många myter och tidigare missuppfattningar på området är särskilt kul.  

Vad lockade dig till Upphandlingsmyndigheten? 

– Möjligheten att kunna jobba med analys och utredning inom staten. Att kunna vara med från start och utveckla statistik- och analysarbetet i en ny myndighet var extra spännande.  

Tycker du att du har utvecklats inom jobbet och på vilket sätt?  

– Definitivt. Man lär sig nya saker hela tiden och utvecklas i rollen som analytiker. Jag har blivit en bättre projektledare och analytiker och lärt mig mycket om offentlig upphandling. Jag har också fått en större förståelse för statlig verksamhet och styrning. 

På vilket sätt kan du påverka och bidra till samhällsnyttan? 

– Offentlig upphandling är ett viktigt politikområde som omfattar många olika samhällssektorer och omsätter mycket pengar. De kunskapsunderlag som jag tar fram ger andra intressenter på upphandlingsområdet ett underlag att utveckla sin verksamhet. I förlängningen bidrar detta till bättre offentliga affärer som i sin tur leder till ökad samhällsnytta.