Start

Hanna Vehkalahti - strategisk inköpare

Publicerad 09 december 2020
  • Om oss
Hanna Vehkalahti
Hanna Vehkalahti, strategisk inköpare på Enheten för HR, ekonomi och inköp

Hur skulle du beskriva din roll på myndigheten? 

– Som strategisk inköpare jobbar jag dels med operativa inköp, som att exempelvis göra upphandlingar. När det gäller den strategiskt delen så handlar det till stor del om att säkerställa att våra inköp går mot de mål vi har på myndigheten. Jag har också jobbat  i vårt Frågeservice, vilket innebär att svara på upphandlingsrelaterade frågor från personer som ringer in eller i chatten. Jag är även ibland med och tar fram stödmaterial som vi har på vår webbplats.  

Vad uppskattar du i jobbet? 

– Måste säga att jag uppskattar nog mest variationen. På myndigheten får man vara med i olika sammanhang och lära sig, om man är intresserad så finns det stora möjligheter att engagera sig.   

Vad är du stolt över?  

 – Jag är stolt att vi har kommit framåt i att se hur våra egna inköp bidrar till regeringens och myndighetens mål och kunnat koppla de till våra inköpsmål. Jag är också stolt över att alla på myndigheten har en vilja att prova på nya sätt att arbeta och bidrar med sina kunskaper samt att vi som organisation gör det möjligt för alla att bidra.  

Vad lockade dig till Upphandlingsmyndigheten? 

– Som inköpare inom offentlig sektor tyckte jag att det var väldigt intressant att jobba på en myndighet som har precis uppdraget inom området. Ett ställe där upphandling är viktigt, man kan lära sig mycket och lite kanske också utmaningen med att arbeta med upphandling på upphandlingsmyndigheten. 

Tycker du att du har utvecklats inom jobbet och på vilket sätt?  

– Jag tycker att jag har utvecklats som inköpare med att man har jobbat både med det operativa och strategiska perspektivet. Man har fått en större kunskap hur allt fungerar ihop. Jag har utvecklats inom rättsliga aspekter inom upphandling men också hur man kan tänka på andra sätt, förenkla och vara mer kommunikativ som inköpare.  

På vilket sätt kan du påverka och bidra till samhällsnyttan? 

– Upphandling har en direkt påverkan på samhällsnyttan. Inte bara genom att använda skattemedlen effektivt och hållbart när man gör själv inköp men också när man arbetar med att stödja andra. Och det känner jag att jag gör varje dag.