Start

Joakim Thornéus - hållbarhetsspecialist

Publicerad 14 december 2020
  • Om oss
Joakim Thornéus
Joakim Thornéus - hållbarhetsspecialist på hållbarhetsenheten

Vad jobbar du med?

– Jag jobbar med cirkulär ekonomi och med våra hållbarhetskriterier men också med att utveckla vårt kriteriebibliotek och har jobbat på myndigheten sedan 2016. När det gäller cirkulär ekonomi, handlar det i huvudsak om att ta fram stöd för hur upphandling kan främja cirkulär ekonomi, där vi ger stöd i hela inköpsprocessen. Jag arbetar bland annat med våra hållbarhetskriterier för möbler och datorer. Vi jobbar alltid tillsammans med en referensgrupp när vi tar fram hållbarhetskriterier. 

Vad uppskattar du med jobbet?

– Att jobba tillsammans med alla kompetenta och inspirerande kollegor är väldigt roligt. Jag lär mig otroligt mycket nytt om offentlig upphandling hela tiden. Myndigheten är modern och det finns en öppenhet för nya arbetssätt, vilket också är jättekul. 

Finns det något du är stolt över i arbetet?

– De stöd som vi tar fram är väldigt uppskattade och används av många. Vi hör rätt ofta att det stöd vi ger är viktigt. Man uppskattar att det finns ett konkret stöd att använda sig av och att det vi jobbar med verkligen används, vilket kan göra mig stolt.

Vad lockade dig till Upphandlingsmyndigheten?

– Jag har jobbat med hållbarhetsfrågor och upphandling under hela min karriär och det kändes på nåt sätt självklart att jag skulle göra det på en av Sveriges expertmyndigheter. När upphandlingsstödet fanns på Miljöstyrningsrådet jobbade jag med dessa frågor och efter ett par år på en annan arbetsplats kände jag att jag ville jobba mer med upphandlingsfrågor igen.

Tycker du att du har utvecklats inom jobbet och på vilket sätt?

– Ja absolut, jag jobbar tillsammans med jättekompetenta kollegor. Jag lär mig massor om andra frågor än de jag jobbar med kring upphandling. Det är också fördelen med Upphandlingsmyndigheten, att vi jobbar brett med upphandlingsfrågor och att metodiker och arbetssätt kan delas mellan våra olika arbetsområden.

På vilket sätt kan du påverka och bidra till samhällsnyttan?

– Genom vårt stöd för hållbar upphandling först och främst. Många pekar ut offentlig upphandling som en viktig del i arbetet mot ett hållbart samhälle och för att lösa många av våra samhällsfrågor. Det är utmanande men också väldigt stimulerande. Jag känner verkligen att vi kan bidra till samhällsnyttan genom det arbete vi gör.