Start

Lars Pyk - pressansvarig och kommunikatör

Publicerad 09 december 2020
  • Om oss
Lars Pyk
Lars Pyk, pressansvarig/kommunikatör på Funktionen för kommunikation och kundmöte

Hur skulle du beskriva din roll på myndigheten?  

– Jag har två roller och delar min tid mellan att vara pressansvarig och kommunikatör. Det varierar mycket över året hur mycket tid som läggs på respektive roll. Som kommunikatör jobbar jag mycket med statistik och miljömässig hållbarhet. Pressdelen innebär allt från mediekontakter och debattartiklar, till att ta emot samtal från journalister som ringer in och att fördela frågorna så att de hamnar hos rätt person. Pressfunktionen har byggts upp under min tid på myndigheten och är idag inriktad på både strategiskt och operativt mediaarbete.  

När det gäller kommunikatörsrollen är jag involverad i både framtagandet och kommunikationen av vår årliga statistikrapport. Statistik är ett område där medier är en viktig kanal. Jag lägger också mycket tid på att kommunicera vårt stöd inom miljömässig hållbarhet. Allt från kriterier till miljöspendanalysen som visar hur de offentliga inköpen påverkar bland annat klimatet.   

Vad uppskattar du med jobbet?  

– Kollegorna, både de som jobbar på kommunikationsenheten och andra enheter. Upphandling är ett brett område och det finns många olika kompetenser på myndigheten. Just bredden av kompetenser gör det till en stimulerande miljö. Alla är väldigt villiga att dela med sig av sina kunskaper. Oavsett vilka frågor som dyker upp är alla beredda att hjälpa till. Det är inte minst viktigt för mig som är pressansvarig när journalister ringer och ställer frågor om upphandling.  

Vad är du stolt över?  

– Arbetet med den nya webbplatsen har krävt ett stort samarbete mellan kommunikatörer och sakkunniga. Resultatet har blivit väldigt bra och sättet vi jobbar med exempelvis tjänstedesign är väldigt spännande. Vi kommunikatörer brukar tala om att man ska ta reda på målgruppens behov och det har verkligen gjorts i detta projekt.  

Vad lockade dig till Upphandlingsmyndigheten?  

– Framför allt hållbarhetsfrågorna och möjligheten att göra samhällsnytta. Upphandling handlar till stor del om skattepengar som ska användas på rätt sätt för att göra så stor samhällsnytta som möjligt.  

Tycker du att du har utvecklats inom jobbet och på vilket sätt?  

 – Att jobba kundfokuserat är utvecklande och sättet som myndigheten gör det på har breddat min bild av kommunikation. När det gäller hållbarhetsfrågor, lär jag mig mycket av kollegorna på hållbarhetsenheten. Jag har förstått på vilket sätt offentliga inköp kan göra skillnad.  

På vilket sätt kan du påverka och bidra till samhällsnyttan? 

– När man jobbar Upphandlingsmyndigheten bidrar man automatiskt till samhällsnytta. Vårt uppdrag handlar om att sprida kunskap om hur viktig offentlig upphandling är för att nå samhällsmål och hur målen kan nås. När vi lyckas med vårt uppdrag bidrar vi till massor av samhällsnytta. Kommunikationen spelar en stor roll i det. Om vi inte lyckas kommunicera vad vi gör spelar det ingen roll vilket stöd vi tar fram.