Start

Vänd dig till rätt myndighet

Är du osäker på vilken myndighet du ska vända dig till? Här får du vägledning.

Upphandlingstillsyn, konkurrens

Konkurrensverket

www.konkurrensverket.se

Elpriser, elräkningar, avtal eller byte av elleverantör Konsumenternas energimarknadsbyrå
www.energimarknadsbyran.se
Elnät, överföring av el eller fjärrvärme Energimarknadsinspektionen
www.ei.se
Tele, post, radio eller IT Post- och telestyrelsen
www.pts.se
Reklam, avtalsvillkor, prisinformation, hushållsekonomi eller varors säkerhet, kvalitet och miljöpåverkan Konsumentvägledaren i din kommun eller Konsumentverket
www.konsumentverket.se
Tvister mellan konsument och företag Allmänna reklamationsnämnden
www.arn.se
Konsumentinköp över gränserna Konsument Europa
www.konsumenteuropa.se
Handelshinder över gränserna Kommerskollegium
www.kommerskollegium.se
Bankavgifter, avtal eller lånevillkor samt försäkringar Konsumenternas bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå
www.konsumenternas.se
Ger vägledning och hjälp till tele- och Internetkonsumenter Telekområdgivarna
www.telekomradgivarna.se
Banker, finans- och försäkringsbolags verksamhet Finansinspektionen
www.fi.se