Start

Lagar och förordningar

Här hittar du en sammanställning av lagar och förordningar om offentlig upphandling. Den innehåller såväl svensk lagstiftning som direktiv, beslut och förordningar från EU.

Lagar om offentlig upphandling

 
Rubrik Lag
Lagen om offentlig upphandling (LOU)  SFS 2016:1145
Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) SFS 2016:1146
Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) SFS 2016:1147
Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)  SFS 2011:1029
Lagen om kollektivtrafik SFS 2010:1065
Lagen om valfrihetssystem (LOV) SFS 2008:962
Lagen om valfrihet hos Arbetsförmedlingen SFS 2010:536
Lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering  SFS 2013:311
Lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster SFS 2011:846
Lagen om upphandlingsstatistik SFS2019:668 

Förordningar

 
Rubrik Förordning
Upphandlingsförordningen SFS 2016:1162
Förordning om upphandlingsstatistik SFS 2020:332
Förordning om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster  SFS 2011:847
Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar SFS 2020:486
Förordning om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt SFS 2006:260
Förordning om statlig inköpssamordning SFS 1998:796

Tillkännagivanden

 
Rubrik Tillkännagivande
Tillkännagivande (2020:8) om tröskelvärden vid offentlig upphandling  SFS 2020:8
Tillkännagivande (2016:1226) av CPV-referensnummer för tjänstekontrakt vid upphandling på försvars- och säkerhetsområdet  SFS 2016:1226
Tillkännagivande (2016:1227) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling  SFS 2016:1227
Tillkännagivande (2016:1228) av CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt vid offentlig upphandling SFS 2016:1228

Förarbeten

I följande förarbeten finns bland annat information om

  • lagen om offentlig upphandling (2016:1145) 
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (2016:1146) 
  • lagen om upphandling av koncessioner (2016:1147)
  • lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (2011:1029) 
  • lagen om valfrihetssystem (2008:962). 
 
Rubrik Proposition

En effektivare upphandlingstillsyn

2023/24:3

En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Webbstöd: nya regler om överprövning av offentlig upphandling 1 juli 2022

2021/22:120

Ett förenklat upphandlingsregelverk (LOU, LUF, LUFS och LUK)

Webbstöd: nya upphandlingsregler 1 februari 2022

2021/22:5

Nytt regelverk om upphandling (LOU, LUF och LUK)

2015/16:195 

 

2015/16:195 (konsoliderad)

Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) 2010/11:150
Lag om valfrihetssystem (LOV)  2008/09:29
Arbetsrättsliga villkor vid upphandling (LOU, LUF och LUK) 2016/17:163
Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden (LOU)  2017/18:158 
Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster (LOU, LUF, LUK samt lagen om kollektivtrafik) 2016/17:28
Nya rättsmedel på upphandlingsområdet (LOU och LUF) 2009/10:180
Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster 2010/11:118
Vårdval i primärvården 2008/09:74

EU-direktiv och beslut om offentlig upphandling

 
Rubrik Direktiv/beslut
Offentlig upphandling (LOU)  2014/24/EU 
Upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) 2014/25/EU
Tilldelning av koncessioner (LUK) 2014/23/EU
Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) 2009/81/EG
Ändring av rådets direktiv vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling samt prövning av upphandling inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna 2007/66/EG
Prövning av offentlig upphandling av varor, bygg- och anläggningsarbeten (första rättsmedelsdirektivet)  89/665/EEG
Gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna (andra rättsmedelsdirektivet)  92/13/EEG 
Undantag för vissa posttjänster KOM2009/46
Undantag när det gäller produktion och försäljning av el KOM2007/706

EU-förordningar om offentlig upphandling

 
Rubrik Förordning
ESPD-förordningen 2016/7
Standardformulär för annonsering  2015/1986
Ändring av de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden - meddelande om motvärden till tröskelvärdena 1336/2013
Gemensam terminologi (CPV) 213/2008
Energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning  106/2008
Kollektivtrafik på järnväg och väg 1370/2007

Upphandlingsmyndighetens författningssamling (UFS)

 
Rubrik Författning
Om ändring av föreskrift UFS 2020:2 om upphandlings-ID (omtryck) UFS 2023:2
Om ändring av föreskrift UFS 2020:1 om insamling av uppgifter för statistikändamål (omtryck) UFS 2023:1
Om insamling av uppgifter för statistikändamål (inkl Bilaga A)  UFS 2020:1
Om upphandlings-ID UFS 2020:2
Om ändring i föreskrift UFS 2020:1 om insamling av uppgifter för statistikändamål UFS 2020:3

Konkurrensverkets författningssamling (KKVFS)

 
Rubrik Författning
Om ansökan om registrering av en annonsdatabas enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik  KKVFS 2020:1
Om betalning av avgifter enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik  KKVFS 2020:2
Om ändring i Konkurrensverkets föreskrifter (2020:2) om betalning av avgifter enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik  KKVFS 2020:3