Start

Statistikdatabasen

Den nationella databasen för statistik på upphandlingsområdet gör det möjligt att ta fram skräddarsydd statistik om upphandling. Statistiken kan exporteras i olika format och är fri att använda.

Gör ditt val

Statistikområde(Obligatoriskt)

Välj ett statistikområde

Statistikprodukt(Obligatoriskt)

Välj en statistikprodukt

Variabel(Obligatoriskt)

Välj en variabel

Aktuellt urval ger ingen statistik. Välj en variabel för att visa ett resultat av ditt urval.