Start

Hållbara globala leveranskedjor

  • Bygg, anläggning och fastighet
  • Webbvägledning

Många av de material som offentlig sektor köper in och som används i byggen i Sverige tillverkas i komplexa leveranskedjor i länder där det finns betydande hållbarhetsrisker när det gäller mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och korruption. Som upphandlande organisationer kan ni ställa krav på att leverantören hanterar dessa risker för att förbättra villkoren.

Beroende på vilka bygg- och anläggningsmaterial som används kan leveranskedjan se mycket olika ut. En del av tillverkningen av produkter inom produktgruppen är förlagd till så kallade högriskländer medan andra i större utsträckning tillverkas inom Europa, till följd av att produkterna är tunga och därför olönsamma att frakta längre sträckor. Däremot kommer lättare produkter och komponenter ofta från Asien, till exempel Kina och Taiwan. Exempel på sådana komponenter är skruv och spik samt elektronik och elektroniska komponenter.

Riskanalystjänsten

Upphandlingsmyndigheten erbjuder en tjänst för att underlätta för dig att identifiera hållbarhetsrisker i leveranskedjan inom ett antal produktgrupper, så kallade ”högriskprodukter”. Här kan du bland annat hitta information om bygg- och anläggningsmaterial, vitvaror och belysning.

Ta hjälp av vår riskanalystjänst

Identifiera hållbarhetsrisker i leveranskedjan vid produktion i andra länder.

Riskanalystjänsten

Kontraktsvillkor för hållbara leveranskedjor

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram stöd som kan användas av er som upphandlande organisation för att säkerställa att de varor och tjänster som ni upphandlar. Villkoren syftar till att se till att leverantören har policyer och processer på plats för att hantera sina risker i leveranskedjan. Kontraktsvillkoren, uppföljningsmallar och vägledning hittar du i vår kriterietjänst.

Hitta hållbarhetskriterier i vår kriterietjänst

I vår kriterietjänst hittar du hållbarhetskriterier för inköp med fokus på miljömässig och social hållbarhet. Dessa kriterier kan du använda i utformningen av en upphandling.

Kriterietjänsten