Start

Upphandling och exploatering på strategisk nivå

Enligt en lag som gäller från den 1 januari 2015 ska kommunerna anta två nya typer av riktlinjer: dels för markanvisningar, dels för exploateringsavtal.

Den som i samband med markanvisningar och exploateringsavtal ska utreda om det föreligger en upphandlingsplikt bör också ta reda på hur kommunens riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal är utformade.

Så tidigt som möjligt i processen bör upphandlingskompetens kopplas in. Det underlättar det kommande arbetet genom att tidigt identifiera vad som är tillåtet och vad som inte är det enligt LOU eller när parterna riskerar att överträda LOU. Det är en bra resurs även för att fånga upp behov och formulera avtalsvillkor.

Även frågor om statsstöd och kommunalrätt bör uppmärksammas så tidigt som möjligt i processen.

Relaterade länkar