Start

Lärande exempel ur ett beslutsfattarperspektiv

Här har vi samlat lärande exempel från olika delar av landet. Exemplen kan fungera som inspiration till dig som arbetar med att fatta beslut inom offentlig sektor, exempelvis politisk beslutsfattare eller högsta tjänsteperson inom kommun, region, landsting eller statlig myndighet.

Det är viktigt att komma ihåg att alla upphandlande myndigheter och enheter står inför olika utmaningar. Det finns ingen exakt mall för hur en bra upphandling av livsmedel eller måltidstjänster ska gå till. Utgå därför alltid från just din organisations mål, förutsättningar och resurser. 

Har du ett inspirerande exempel? Kontakta gärna oss på livsmedel@uhmynd.se och berätta!  

Film – Samverkan och dialog lockar lokala leverantörer i livsmedelsupphandling

Kommunstyrelsen i Härnösand ville ge lokala företag bättre möjligheter att lämna anbud i deras livsmedelsupphandlingar. Genom bland annat politisk samverkan, leverantörsdialog och uppdelade upphandlingar kunde man göra det möjligt.

Film – Samverkan och dialog lockar lokala leverantörer i livsmedelsupphandling