Start

Film – Samverkan och dialog lockar lokala leverantörer i livsmedelsupphandling

Publicerad 19 november 2020
  • Livsmedel och måltidstjänster

I Härnösand tog kommunstyrelsen beslut om att verka för ökade möjligheter för lokala företag att lämna anbud i deras livsmedelsupphandling. Kommunen valde att arbeta med politisk samverkan och leverantörsdialog för att göra det möjligt. Man satte samman en politisk referensgrupp med representanter från berörda nämnder och delade upp upphandlingen för att öka flexibiliteten och underlätta för mindre företag.

Här kan du se Upphandlingsmyndighetens film om hur det gick och vad resultatet blev.