Start

Lärande exempel ur ett säljarperspektiv

Här har vi samlat lärande exempel från olika delar av landet. Exemplen kan fungera som inspiration för dig som levererar till offentlig sektor eller till dig vars företag funderar på den offentliga livsmedelsmarknaden.

Innehåll på denna sida

Det är viktigt att komma ihåg att alla upphandlande myndigheter och enheter står inför olika utmaningar. Det finns ingen exakt mall för hur en bra upphandling av livsmedel eller måltidstjänster ska gå till. De behöver alltid utgå från sin organisations mål, förutsättningar och resurser. 

Har du ett inspirerande exempel? Kontakta gärna oss på livsmedel@uhmynd.se och berätta!

Ekologisk mjölk i Norrland 

Haparanda kommun har ambitionen att öka antalet KRAV-märkta mejeriprodukter i inköpen med en viss procent varje år. Carin Kerrtu, mjölkbonde och suppleant i samhällsbyggnadsnämnden, berättar om konsekvenserna detta får för de lokala mjölkbönderna. 

Ekologisk mjölk i Norrland