Start

Förslag på reviderade hållbarhetskriterier för fodersoja och palmolja i foder och livsmedel – var med och tyck till!

2023-04-05 | Nu är det dags att bidra med dina synpunkter för hållbarhetskriterier inom fodersoja och palmolja.  

Revidering av fodersoja påbörjades redan hösten 2021 men pausades för att harmonisera med dels utveckling på marknaden, dels utveckling av ETI:s Plattform för riskgrödor.   

Revisionen har skett för att harmonisera kravskrivningarna inom livsmedel med skrivningar för palmolja i kem-tekniska produkter samt synkronisera krav inom fodersoja och palmolja med ETI. Vi vill även underlätta för leverantörer av animaliska livsmedelsprodukter, genom att uppdatera hållbarhetskriterier för foder inom samma revision.  

Vi vill gärna veta vad du tycker om förslaget och senast den 5 maj vill vi ha dina synpunkter. 

Riskgrödor med brett användningsområde 

Produkter av palmolja och soja förekommer som råvaror i en mängd olika produkter. Våra kriterier hanterar hållbarhetsaspekter som kopplar till indirekt användning av soja och palmolja i foder vid framställning av animaliska livsmedel, samt kriterium för direkt användning av palmolja som vegetabiliskt fett i livsmedel.  

Kriterierna främjar bättre produktionsvillkor, större transparens i leveranskedjan och minskade hållbarhetsrisker.  Hållbarhetsaspekter som berörs är avskogning, markomvandling och mer hållbar produktion av soja och palmolja. 

Revisionen omfattar fem kriterier  

Uppdateringen omfattar totalt fem kriterier; två för fodersoja, ett för palmolja i djurfoder samt två för palmolja i livsmedel.  

Några förändringar vi föreslår i det nya utkastet är att kriterieskrivningarna är mer stringenta språkmässigt och juridiskt, men effekten av kriterierna är i praktiken densamma som tidigare. Möjligheten att följa upp mer hållbar produktion möjliggörs främst genom certifieringssystemen RSPO (Round table of sustainable palmoil), RTRS (Round table of sustainable soy) och ProTerra som bevis. Begränsningen av bevis beror på möjligheten att följa upp långa, globala produktionskedjor. 

Intentionen i revisionen är att förtydliga och förenkla förståelse av kriteriernas effekt i praktiken. Kriterieskrivningar har harmoniserats med skrivningar i produktområdet kem-tekniska produkter.  

Formuleringar har bearbetats för att tydliggöra hållbarhetsaspekten avskogning. Rättvisa arbetsvillkor har strukits då sociala krav inte ska formuleras som teknisk specifikation. Det innebär inte att de sociala kraven är oviktiga då sociala krav uppfylls som ett mervärde inom certifieringssystemen RPSO och RTRS och ProTerra, även om aspekterna inte kravställs i upphandling.  

Nyheter i revisonen 

Ett nytt kriterium “Mer hållbart producerad och segregerad fodersoja” finns med i förslaget. Till skillnad från baskravet så ställs här krav på att fodersojan kan spåras och särhållas genom hela leveranskedjan och återfinnas fysiskt i fodret. Det innebär att krediter och massbalans inte accepteras som bevis för kravet.  

Nytt unikt kravID föreslås för “Mer hållbart producerad och segregerad palmolja (i livsmedel)” för att göra det mer funktionellt inom livsmedel och underlätta leverantörers taggning av produkter. Kriteriet har ett justerat kravnamn från ”certifierad palmolja” till ”mer hållbart producerad och segregerad palmolja” för att inte styra mot märkning. 

Du hittar länkar till det kompletta kriterieförslaget samt svarsformulär på denna sida. Lämna dina synpunkter och bidra till utvecklingen av våra hållbarhetskriterier! 

Nyhet: Tyck till om reviderade hållbarhetskriterier för palmolja och fodersoja 

Vi önskar er en fin påsk! 
Livsmedelsteamet