Start

Tyck till om reviderade hållbarhetskriterier för palmolja och fodersoja

Publicerad 04 april 2023

Vi har tagit fram förslag på reviderade kriterier som gör det enklare för offentlig sektor att ställa hållbarhetskrav vid upphandling av produkter som innehåller palmolja, eller där palmolja och soja ingått som foder till djur. Vi vill ha synpunkter på förslagen senast den 5 maj.

Både palmolja och soja är riskgrödor med likartade kopplingar till avskogning och markomvandling i områden med regnskog och annan känslig natur. Den storskaliga produktionen har en negativ påverkan på klimatet och leder till stora förluster av biologisk mångfald och viktiga ekosystemtjänster.

I förslaget finns kriterier för foder, livsmedel respektive kemtekniska produkter. De bygger på samma sak, men är formulerade lite olika för att spegla respektive produktområde. Huvudsyftet med hållbarhetskriterierna är att öka efterfrågan på mer hållbart producerad palmolja och soja. Ett annat mål med revideringen har varit att harmonisera kravtexterna mellan de olika områdena för ökad tydlighet.

Uppdaterade krav för palmolja i kemtekniska produkter

I kriterierna för kemtekniska produkter är kraven omformulerade för att på ett tydligare sätt visa vilka hållbarhetsaspekter som omfattas. Revideringen är främst förtydliganden av de kriterier som finns sen tidigare.

Uppdaterade och nya krav för fodersoja och palmolja i livsmedel

Inom livsmedel omfattar den ena delen av revideringen kriterier för indirekt soja och palmolja i foder. Dessa kriterier ingår i produktgrupperna nötkött, griskött, lamm- och fårkött, kyckling och kalkon, ägg och komjölk. De reviderade kriterierna utgår främst ifrån befintliga kriterier, men för fodersoja har även ett nytt spjutspetskrav tagits fram för särhållen och fysiskt spårbar fodersoja.

Den andra delen av förslaget berör palmolja i livsmedel som idag återfinns i produktgrupperna vegetabiliska fetter, kakor och kaffebröd.

Vem kan lämna synpunkter?

Fram till och med den 5 maj är det möjligt att lämna synpunkter på kriterierna. Alla som på något sätt är involverade i eller på annat sätt berörda av offentlig upphandling av kemtekniska produkter eller livsmedel i vilka råvara från palmolja eller fodersoja ingår, är välkomna att lämna synpunkter. Det innefattar bland annat offentliga verksamheter, leverantörer, producenter, branschorganisationer och märkningsorganisationer. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska bli användbara och relevanta.

Använd svarsformuläret för dina synpunkter, där hittar du även information om hur du använder och skickar in det.

Behandling av personuppgifter

Tänk på att när du lämnar dina synpunkter kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten.

Behandling av personuppgifter