Start

Nu lanserar vi reviderade hållbarhetskriterier som är gemensamma för animaliska livsmedel

2022-06-02 | Under 2020 publicerades reviderade djurskyddsspecifika kriterier för nötkött och griskött. Nu publiceras reviderade kriterier som är gemensamma för kött, men också delvis påverkar produktgrupperna kyckling och kalkon samt mjölk och ägg.

Vi har jobbat med referensgruppen med fokus på ökat djurskydd, mer tydlighet och att minska risken för olika tolkningar. Vi har också tagit fram ytterligare hjälp med uppföljning till de som använder kriterierna.

Utökade kravpaket för den nationella livsmedelsstrategin

Som vanligt vill vi försöka förenkla kriterieanvändandet och minska risken att så många krav ställs att man inte har möjlighet att följa upp dem. Att många krav ställs betyder inte heller att kunden automatiskt får en mer hållbar produkt. Därför kompletterar vi de befintliga kravpaketen inom kött med uppdaterade kriterier för transport till slakt, bedövning vid slakt och ett nytt kriterium för utfodring vid slakt. Syftet är att underlätta för er som jobbar mot målen i den nationella livsmedelsstrategin.

Kom ihåg att även utländsk produktion kan leva upp till kriterierna i kravpaketen. Det är heller inte meningen att du ska ställa alla kriterier i kravpaketet på alla produkter. Anpassa som vanligt kriterier efter sortimentet och eventuella andra krav som du har på produkten.

Upphandling av livsmedel ska enligt den nationella livsmedelsstrategin styra mot och motsvara samhällets ambitioner inom djurskydd och miljö. Kravpaketen innehåller de hållbarhetskriterier som återfinns i svensk djurskyddslag, riktlinjer från Jordbruksverket eller branschöverenskommelser inom Sverige.

Huvudsakliga förändringar i uppdateringen

Under den utfällbara rubriken nedan ser du tabeller som sammanfattar vilka förändringar som gjort för de gemensamma animaliekriterierna i samband med revideringen.

Sojakrav publiceras under hösten

Kriterium för hållbart producerad fodersoja är gemensamt för foder oavsett djurslag.

Publicering av sojakraven som vi arbetat med under revideringen kommer att ske under hösten 2022 eftersom kravets ordalydelse behöver avstämmas av mot det arbete som kommer ske inom den nystartade plattformen för riskgrödor. Plattformen för riskgrödor lanserades i april 2022 och ersätter Sojadialogens branschöverskridande arbete för mer ansvarsfullt producerad fodersoja. Tanken med våra kriterier är att de ska vara stringenta med andra relevanta initiativ inom hållbarhet på livsmedelsområdet  och givetvis tillvarata marknadsaktörernas hållbarhetsarbete och förenkla uppföljningen.

Analysera marknaden och ge leverantörerna tid

När vi reviderar kriterier stämmer vi av med marknaden att det finns marknadstillgång på produkter som lever upp till kriterierna, men det är också viktigt att alla som använder kriterierna tar ett ansvar för att kontrollera marknadstillgången för att vara säker på att det finns produkter som motsvarar behovet. Ansvaret ligger också på leverantörer att kommunicera de kriterier som deras produkter uppfyller.

Tänk också på att leverantörerna kan behöva tid på sig att visa att de lever upp till nya och reviderade kriterier. Vi behåller därför vår rekommendation att inte använda dem förrän tidigast tre månader efter publicering. Läs mer i vårt tidigare blogginlägg: Då är det lämpligt att använda nya och reviderade hållbarhetskriterier

Just nu pågår planering inför höstens arbete då vi bland annat kommer att återuppta det pausade arbetet med revideringen av våra hållbarhetskriterier inom frukt och grönt. Så håll utkik på bloggen framöver!

Allt gott och glad sommar!
Livsmedelsteamet via Charlotta