Start

Nu uppdaterar vi hållbarhetskriterier för fodersoja och palmolja

2023-06-28 | Under våren 2023 har vi jobbat med att uppdatera våra hållbarhetskriterier för mer hållbar soja och palmolja i foder samt för palmolja som ingrediens i livsmedel. Foderkraven berör de flesta animaliegrupper och krav på palmolja i livsmedel finns i produktgrupperna vegetabiliska fetter, matbröd och kaffebröd. Nu finns de uppdaterade kriterierna i vår kriterietjänst.

Huvudsakliga förändringar 

Skälet till uppdateringen var främst för att vi behövde se över våra skrivningar för palmolja och ta fram enhetliga formuleringar med motsvarande kriterier som finns för palmolja i kemtekniska produkter. Samtidigt såg vi att det också fanns synergier med våra hållbarhetskriterier för fodersoja. Vi har formulerat om kravtexterna, förtydligat och definierat olika begrepp. Vi har också sett över bevis och förslag till uppföljning. Den tänkta effekten och innebörden av kriterierna är i stort sett oförändrad.  

Vi skärper kravnivån på vårt kriterium för segregerad palmolja i livsmedel från spjutspets till avancerad nivå för att spegla marknadsutvecklingen. Kravet får också ett nytt unikt kravID som vi tror ska fungera bättre i digitala system. Tidigare har kravet delat kravID med baskravet. Vårt kriterium för mer hållbart producerad fodersoja skärps från avancerad nivå till basnivå och är harmoniserad med basnivån i Svenska plattformen för riskgrödors färdplan för soja. 

På vår webb kan du ta del av en sammanställning över de huvudsakliga förändringar som uppdateringen inneburit. Länk till ändringar på webben 

Du hittar de uppdaterade kriterierna i sin helhet i vår kriterietjänst 

Utmaningar med tajmingen 

Vi påbörjade en översyn av vårt hållbarhetskriterium för fodersoja redan 2021 i samband med revideringen av de så kallade gemensamma animaliekriterierna. När det var dags att publicera hade kriget i Ukraina brutit ut, foderbranschen var hårt pressad och dessutom aviserades det att det branschöverskridande samarbetet i Svenska Sojadialogen skulle ombildas till Svenska plattformen för riskgrödor och koordineras vis ETI Sverige. Vi avvaktade därför med publicering för att bevaka utvecklingen på marknaden. 

När vi nu gjorde ett omtag har vi återigen haft utmaningar med tajmingen. Denna gång har det varit på grund av att EU under våren fortskridit med den så kallade avskogningsförordningen, (EU) 2023/1115 och offentliggjordes i sin helhet i juni 2023. Vi har därför valt att endast göra mindre justeringar i befintliga kriterier. Förslaget vi hade ute på remiss om ett nytt skarpare krav på segregerad fodersoja, avvaktar vi med. Vi behöver öka vår förståelse för hur avskogningsförordningen ska implementeras och om det kan ha påverkan på utformningen av våra kriterier och de underliggande bevis som finns. Att i nuläget lansera ett helt nytt kriterium, för att behöva justera det igen inom kort kan orsaka onödig administration och otydlighet för både köpare och säljare. 

Fortsatt hög ambition

Att vi avvaktar med publiceringen av kravet på segregerad fodersoja betyder inte att vi sänker ambitionen. Vi vet att avskogningsfrågan är högt upp på agendan hos många upphandlande organisationer och leverantörer eftersom det finns så tydliga kopplingar både till klimatfrågan, biologisk mångfald och mänskliga rättigheter. Målet är att kunna publicera mer drivande krav inom foder i linje med de ambitioner som finns hos köpare, på marknaden och i kommande lagstiftning. Samtidigt ser vi att branschen också växlar upp tempot genom Svenska plattformen för riskgödor där nya färdplaner för både soja och palmolja presenterats under våren. De ambitionshöjningarna kommer att komma såväl offentliga som privata köpare till gagn. 

Frukt och grönt finns nu på engelska 

Sist men inte minst vill vi informera att våra uppdaterade hållbarhetskriterier för frukt och grönt som publicerades i februari, nu finns på engelska i vår kriterietjänst. 

Håll utkik här på bloggen efter fortsatta uppdateringar. Vi önskar er en riktigt härlig sommar! 

Soliga hälsningar,  

Livsmeddelsteamet