Start

Åtgärder revidering av kriterier för fodersoja och palmolja

Upphandlingsmyndigheten har uppdaterat befintliga hållbarhetskriterier för fodersoja och palmolja i foder och livsmedel. Uppdateringen har främst gjorts för att få enhetliga och tydliga skrivningar utifrån nuvarande juridiska bedömningsläge. De åtgärder som uppdateringen resulterat i sammanfattas i tabellen nedan.

Innehåll på denna sida

Uppdaterade kriterier

Tidigare KravID 

Tidigare namn och nivå 

Uppdaterat KravID 

2023–06 

Uppdaterat namn  

och nivå  

2023–06 

Åtgärder version 2023–06 

11 113  Ansvarsfullt producerad fodersoja Avancerad nivå  11 113:1  Mer hållbart producerad fodersoja - Basnivå 
 • Nytt versionsnummer 
 • Justerat kravnamn. 
 • Justerad kravnivå 
 • Uppdaterad kravtext och rättvisa arbetsvillkor har strukits då det inte ska förekomma i teknisk specifikation. Oförändrad innebörd. 
 • Bearbetat definition av fodersoja 
 • Lagt till Svenska plattformen för riskgrödors kriterier och process för icke-certifierade riskgrödor som förslag till bevis. 
 • Lag till förslag till uppföljning 
 • Uppdaterat motiv och tillämpning. 
11395 Produkter av oljepalm i foder - Spjutspetsnivå  11 395:1  Mer hållbart producerad palmolja i foderSpjutspetsnivå 
 • Nytt versionsnummer 
 • Justerat kravnamn. 
 • Uppdaterad kravtext för ökad stringens. Oförändrad innebörd. 
 • UTZ borttaget som bevis. 
 • Bearbetat definition av palmoljeprodukter i foder. 
 • Uppdaterat förslag till uppföljning, motiv och tillämpning. 
10886 Certifierad palmoljaBasnivå  10 886:1  Mer hållbart producerad palmolja i livsmedel – Basnivå 
 • Nytt versionsnummer 
 • Justerat kravnamn. 
 • Uppdaterad kravtext och rättvisa arbetsvillkor har strukits då det inte ska förekomma i teknisk specifikation. Oförändrad innebörd. 
 • Lag till förslag till uppföljning 
 • Uppdaterat motiv och tillämpning. 
10886 Certifierad palmolja –Spjutspetsnivå  11 563   Mer hållbart producerad och segregerad palmolja i livsmedel – Avancerad nivå 
 • Nytt unikt kravID, tidigare 10 886 Spjutspetsnivå. 
 • Byter kravnivå från spjutspets till avancerad. 
 • Justerat kravnamn. 
 • Uppdaterad kravtext och rättvisa arbetsvillkor har strukits då det inte ska förekomma i teknisk specifikation. Oförändrad innebörd. 
 • Tagit bort KRAV som bevis och lagt till hänvisning för ekologisk produktion i tillämpningsanvisningarna. 
 • Lag till förslag till uppföljning