Start

Regeringsuppdrag för livsmedel och måltidstjänster avslutat

2019-03-12 | Det regeringsuppdrag som vi i team Livsmedel haft förmånen att arbeta med under de senaste två åren har nu resulterat i en slutrapport. Den har presenterats för och överlämnats till uppdragsgivaren Regeringskansliet.

Under uppdragets gång har vi verkligen fått vittnesmål om att de livsmedel och måltidstjänster som upphandlas och serveras i vård, skola och omsorg skapar engagemang och har ett stort symbolvärde. Viljan är stor att den mat som hamnar på den offentliga tallriken runt om i vårt land speglar samhällets mål och ambitioner, inte minst för leverantörerna. Att använda upphandling som ett strategiskt verktyg kan bidra till att offentliga måltider i Sverige når mål i den nationella livsmedelsstrategin och att svenska och utländska leverantörer kan konkurrera på lika villkor genom högt ställda krav på djurskydd, miljöskydd och sociala villkor.

Tillsammans gör vi det möjligt

Livsmedelskedjan, från jord till bord, är lång och komplex. Den offentliga affären sätter ramarna för den goda offentliga måltiden ur så många aspekter. Vägarna framåt är – och ska vara – många och olika. Men en insikt är tydlig – det är bara när alla aktörer i kedjan agerar tillsammans som vi kan finna lösningar på våra gemensamma utmaningar. Då kan - och vågar - vi ta nästa steg framåt även om vi inte nödvändigtvis ser slutet på trappan. Tillsammans har vi redan kommit en bra bit på väg mot bättre måltidsaffärer och viljan att fortsätta utveckla är stor. Det bådar gott inför framtiden.  

I vår slutrapport presenterar vi inte ett färdigt recept på det ”rätta” sättet att genomföra en framgångsrik inköpsprocess av livsmedel eller måltidstjänster. Anledningen är att grundreceptet för upphandlingen är nationellt men att receptet måste anpassas utifrån lokala och regionala förutsättningar för de upphandlande organisationer som köper in och tillagar de miljoner måltider som dagligen serveras. I vår slutrapport hoppas vi kunna presentera en meny av potentiella vägar framåt.

Uppdrag att förstärka kompetensen på området Livsmedel och måltidstjänster

Fokusområden för upphandling av livsmedel och måltidstjänster - pressmeddelande

Trevlig läsning!

Tack!

Vi har känt ett otroligt stort engagemang för den offentliga måltidsaffären hos alla som har deltagit i våra workshops, branschdialoger, seminarier och möten. Från norr till söder, från kockar och upphandlare till leverantörer och producenter - och alla däremellan - som verkar i den långa och komplexa livsmedelskedjan.

Vi vill tacka alla inspiratörer, samarbetspartners och deltagare som engagerat, motiverat och mycket konkret exemplifierat hur vi tillsammans kan nå sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.