Start

WWF:s förändring av Fiskguiden påverkar användning av våra hållbarhetskriterier

2022-06-29 | WWF har förändrat sin Fiskguide. Det har betydelse för alla som använder våra kriterier inom Fisk och skaldjur. Vi vill därför tydliggöra hur de offentliga köken påverkas om de i sin upphandling använt några av våra hållbarhetskriterier som kan baseras på WWF:s Fiskguide.

En del av Upphandlingsmyndighetens konkreta stöd omfattar hållbarhetskriterier för gruppen Fisk och skaldjur. Kriterierna underlättar för de måltidsverksamheter i offentlig sektor som vill upphandla och servera hållbara måltider. Det är därför viktigt att våra kriterier är förutsägbara, rättssäkra och transparenta.

Hållbarhetsaspekter som omfattas för gruppen Fisk och skaldjur är livskraftiga bestånd, effektiv förvaltning, anpassade fiskeredskap, ekosystempåverkan och minskad klimatpåverkan ifrån fiskefartyg och beredningsanläggningar för vildfångad fisk. För odlad fisk omfattas bland annat full spårbarhet i foder, miljöbedömning av vattenbruket och hälsoplan som begränsar antibiotikaanvändning. Även kriterium för EU-ekologisk odlad fisk finns. 

Så påverkas våra hållbarhetskriterier

Vår tidigare Fisklista ersattes år 2019 med två hållbarhetskriterier som innebär att den upphandlande myndigheten själv ska välja vilket underlag som ska ligga till grund för kontraktsvillkoret. I praktiken är WWF:s Fiskguide det underlag som används för leverans under avtalsperioden i fullsortimentsupphandlingar som omfattar fisk och skaldjur.

Vårt kriterium på basnivå ”Ej rödmarkerad eller sårbar fisk och skaldjur, kravID 11325” accepterar Fiskguidens grönmarkerade och gulmarkerade fisken. På avancerad nivå finns kriterium ”Fisk och skaldjur från hållbara bestånd och hållbart vattenbruk, kravID 11326” som accepterar Fiskguidens grönmarkerade fisken.

I WWF:s Fiskguide bedöms alltså olika fisken med grönt, gult och rött ljus utifrån WWF:s egna underlag. Fram till maj 2022 bedömdes även märkningarna MSC, ASC och KRAV automatiskt som gröna. Nu har WWF:s Fiskguide ändrats så att märkningarna MSC, ASC och KRAV inte längre inkluderas i Fiskguidens bedömning. WWF kommer dock även fortsättningsvis att rekommendera inköp av miljöcertifierade produkter.

Så påverkas offentliga måltidsverksamheter

Om kravID 11325 använts i upphandling ska produkten uppfylla grönt eller gult ljus i WWF:s Fiskguide. Om kravID 11326 använts i upphandling ska produkten uppfylla grönt ljus i Fiskguiden. Produkten ska då vara tillverkad av art från fisken som uppfyller bedömningen i gällande Fiskguide. Enbart miljöcertifiering räcker inte längre för att uppfylla kriterierna. Denna förändring innebär att en märkt produkt kan levereras till köken men kräver att fisket även uppfyller grönt eller gult ljus i WWF:s Fiskguiden då den utgör krav i upphandlingen.

Om det i en upphandling har ställts krav som möjliggör upphandling både enligt kravID 11325 eller 11326 samt kravID 10399:2, som i praktiken resulterar i MSC-certifierat eller KRAV-certifierat, och kravID 10459:2, som i praktiken resulterar i ASC-certifierat, kan måltidsverksamheterna sitta ”lugnt i båten”. Då kan beställningsarbetet fungera precis som vanligt och köken beställa upphandlat sortiment av certifierade produkter.

Om bara KravID 11325 eller 11326 använts i upphandling och måltidsverksamheten gör bedömningen att behovet inte kan täckas av enbart produkter som uppfyller grönt eller gult ljus i gällande Fiskguide kan komplettering av befintliga avtal övervägas. Detta för att förtydliga vad som ska gälla i affären. Det kan då övervägas om det går att göra ett förtydligande som klargör att det ska vara möjligt att nå samma produktprestanda som tidigare avtalats när certifierade produkter kunde levereras till köken. 

Webbstöd: Ändring av upphandlande avtal

Rekommendationen för framtida måltidsupphandlingar som vill möjliggöra produkter från gröna och gula fisken eller gröna fisken samt certifieringarna MSC, ASC och KRAV är att använda KravID 11325 eller 11326 samt 10399:2 och 10459:2. Läs mer i kriterietjänsten

Hållbarhetskriterier för Fisk och skaldjur