Start

Avbrytande av upphandling på grund av att anbudens giltighetstid har gått ut

Om man i förfrågningsunderlaget har angett att anbud ska vara giltigt i 120 dagar efter anbudets inlämnande. Beslut om tilldelning sker 60 dagar innan dessa 120 dagar löpt ut. Upphandlingen blir överprövad och beslut från Förvaltningsrätten/Kammarrätten har inte kommit inom denna tid. Det vill säga anbudens giltighetstid har löpt ut.

1) Kan man då återkalla tilldelningsbeskedet och avbryta upphandlingen med den hänvisning till att anbudens giltighetstid har gått ut ?

2) Är man skyldig att tillfråga vinnande anbudsgivare om de kvarstår vid sitt anbud efter de 120 dagarna ? Eller är det en möjlighet det vill säga inget krav?

3) Måste UM invänta hela överprövningsprocessen det vill säga först Förvaltningsrättens handläggande sen på det ev Kammarrättens handläggande. Har UM någonstans under denna överprocessande tid rätt att dra tillbaka sitt tilldelningsbesked och avbryta upphandlingen

Lasse

Publicerad 07 februari 2017

Hej Lasse,

Sakligt godtagbara skäl att avbryta upphandlingar kan finnas om anbudens giltighetstid gått ut (se bland annat Kammarrätten i Stockholm mål nr 7263-05, 1062-06, 4508-06 och 4890-07).

I det fall anbudens giltighet går ut under pågående överprövning, och den upphandlande organisationen medvetet väljer att inte förlänga anbudens giltighet i syfte att undvika ett visst utfall uppstår dock en del upphandlingsrättsliga och processuella frågor som påverkar vilket utfall ett visst beslut kan få.

Det är inte möjligt för mig att inom ramen för Upphandlingsmyndighetens frågeportal göra en större utredning av de olika scenarion som kan uppstå och den osäkerhet som kan föreligga i vissa fall. Därför hänvisar jag i första hand till rättsfall där bedömningar gjorts av olika situationer där anbudens giltighetstid löpt ut, eller som berör frågan. Jämför bland annat Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 4488-09 m.fl., mål nr 6067-09, mål nr 6097-09, mål nr 7788-09, mål nr 2158-11 och mål nr 3307-11, mål nr 7138-10, mål nr 1895-11, RÅ 2008 not. 26, Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 942-10, Konkurrensverkets yttrande i samma mål (dnr 336/2010), Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 3356-09, mål nr 4963-09 och mål nr 2109-11.Med vänlig hälsning,

Anton

07 februari 2017 (Uppdaterat 29 augusti 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.