Start

Kan en leverantör bli skyldig att tillämpa LOU vid upphandling av underleverantörer?

Part A lyder under LOU och annonserar en upphandling på 10 miljoner för ett projektgenomförande. Part B vinner upphandlingen och i budget framgår personalkostnader 5 miljoner och resten är diverse tjänsteköp där underleverantörer behöver anlitas, totalt 5 st och 1 miljon per tjänst. I den ursprungliga upphandlingen lämnar part A över ansvaret till part B att anlita underleverantörer, det finns dock en del kompetenskrav samt ett takbelopp på 1 miljon kr för varje underleverantör. Min fråga är om part B (som ej lyder under LOU) kan köpa in tjänster utifrån de krav part A satte i upphandlingen, utan att beakta LOU?

Erik

Publicerad 07 april 2017

Hej Erik,

Jag vet inte riktigt om jag har uppfattat de förutsättningar du angivit i din fråga på det sätt du menar, men huvudregeln är att hela projektgenomförandet konkurrensutsätts i första läget (genom upphandlingen) och det står den vinnande leverantören fritt att nyttja underleverantörer i genomförandet.

Om den vinnande leverantören i ett sådant scenario inte omfattas av upphandlingsreglerna själv har den i det läget inte heller någon skyldighet att tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU) för "anskaffningen" av de underleverantörer den har för avsikt att använda vid genomförandet.

Utan att göra en bedömning av det fall du beskriver finns det, generellt sett, ganska små möjligheter att begränsa i vilken omfattning som underleverantörer får delta i genomförandet av kontraktet.

Den beskrivna problematiken i din fråga liknar den som vi har utrett i rapporten Mellanhänder i offentlig upphandling.

Med vänlig hälsning

Mattias

10 april 2017 (Uppdaterat 05 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.