Start

Ska LOU eller LUF tillämpas för upphandling av kommunal skolskjutstrafik?

Publicerad 17 maj 2017
Vilken lag - LOU eller LUF - är tillämplig för upphandling av kommunal skolskjutstrafik?

Trafiken/tjänsten är avsedd för skolelever som uppfyller krav för att erbjudas skolskjuts enligt kommunalt reglemente. Skolskjutstrafiken är avskild från annan linjetrafik och omfattar endast skolelever.

Kenneth Liedman

Publicerad 17 maj 2017

Hej Kenneth!

Det som avgör om en upphandling ska göras enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) är för vilken verksamhet det som upphandlas är avsett.

LUF är tillämplig på upphandlingar av tillhandahållande eller drift av fasta och publika transportnät (se 2 kap. 1 § punkten 1 LUF). 2 kap. 5 § LUF reglerar särskilt tillämpningen av lagen på transporttjänster. Enligt 2 kap. 5 § första stycket LUF omfattas en verksamhet av LUF om den består av tillhandahållande eller drift av nät i syfte att tillhandahålla tjänst för allmänheten i form av transporter. Om skolskjutstrafiken är avskild från annan linjetrafik och endast omfattar skolelever tillhandahålls inte tjänsten allmänheten och tjänsten ska därför upphandlas enligt bestämmelserna i LOU.

Uppdaterad: den 21 augusti 2019

Vänliga hälsningar

Erika

Upphandlingsjurist

22 maj 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. Den 8 augusti återgår vi till ordinarie öppettider.