Start

När är en handling att betrakta som inkommen till en upphandlande myndighet?

De flesta upphandlande myndigheter/enheter använder någon form av upphandlingssystem. När en anbudslämnare skickar in ett anbud eller fråga via systemet, är handlingen att betrakta som en till myndigheten/enheten inkommen handling?

Åke

Publicerad 29 maj 2017

Hej Åke!

Upphandlande myndigheter är skyldiga att genomföra upphandlingar med hjälp av elektronisk kommunikation, med undantag för vissa specifika situationer.

Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) gäller att ett anbud eller ansökan inte anses inkommen till den upphandlande myndigheten före den tidpunkt som har bestämts för öppnandet. Anbudet eller ansökan i en upphandling blir därmed inte en allmän handling hos den upphandlande myndigheten före denna tidpunkt.

För frågor från leverantörer som inkommer under den pågående upphandlingen bör huvudregeln i TF gälla, eftersom inget uttryckligt undantag finns. Handlingen anses då som inkommen till myndighet när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa.

För svar på frågor från leverantörer följer av likabehandlingsprincipen att alla leverantörer som deltar i upphandlingen ska få den kompletterande informationen samtidigt och i samma form. Använder organisationen ett upphandlingsverktyg i upphandlingen ska informationen göras tillgänglig via verktyget för alla presumtiva anbudssökande eller anbudsgivare.

Källhänvisningar
  • 10 kap. 7 § samt 12 kap. 1–8 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), se även prop. 2015/16:195 s. 612–617 samt s. 652–668 – Upphandlingar ska som utgångspunkt genomföras med elektroniska medel
  • 2 kap. 6 § andra stycket tryckfrihetsförordning (1949:105) (TF) – inkommen handling
  • 12 kap. 11 § LOU samt prop. 2015/16:195 s. 1073 – kompletterande upplysningar.
Vänliga hälsningar

Erika

Upphandlingsjurist

29 maj 2017 (Uppdaterat 29 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.